FunEdit by Gajer

 

    _Rozmiar__

Data

FunEdit  \|/ - program do modyfikacji oprogramowania (ext. eeprom-a) FunTastic ...      
  FunEdit 1.20 by Gajer (wraz z programem FunTastic v 2.7).   (313 KB) [2002/04/04]
  FunEdit v 1.04 by Gajer - program do modyfikacji oprogramowania (ext. eeprom-a) FoM by mat - od tej wersji PIN należy wprowadzać normalnie (tzn. nie w HEX-ie), dodany wybór języka (dostępne polski i angielski).   (319 KB) [2001/12/30]
  FunEdit v 1.03 by Gajer - program do modyfikacji oprogramowania (ext. eeprom-a) FoM by mat - w tej wersji: poprawiono opcję odczytu i weryfikacji danych z karty, dodano opcję włączania LED / AU, index providera, dodano opcję ustawiania prędkości portu oraz opcję edycji providerów (przenoszenie o pozycję w górę lub w dół, kasowanie providera).   (316 KB) [2001/12/28]
  FunEdit v 1.01 by Gajer - program do modyfikacji oprogramowania (ext. eeprom-a) FoM by mat, począwszy od wersji m4-4, a także do programowania kart za pomocą Phoenix-a.   (304 KB) [2001/12/25]

 

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2004

Wróć