Programowanie FunCard w programie JGprog-PAP by JG2000

W poniższym dokumencie opiszę poszczególne kroki potrzebne do zaprogramowania karty FunCard za pomocą programu JGprog-PAP.

Program ten przeznaczony jest do programowania kart opartych na procesorach PIC i AVR. Obecna wersja obsługuje następujące karty:

Program zgody jest z standardem COM-SPI co pozwala na współpracę z wieloma programatorami: zgodnymi z COM-SPI (ISP) np: 
MasterCrd / JDM-ISO / JGprog-PAP/ Multiprog Plus (by Epsilon v. 2.12) 

Program pracuje w następujących systemach operacyjnych: WIN9x/NT/2000/XP. Można go pobrać ze strony autora: http://jg2000.republika.pl/ lub bezpośrednio stąd.

Po uruchomieniu program prezentuje się jak na poniższym zdjęciu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem pracy zalecane jest dobrać optymalne parametry, zależne od używanego systemu operacyjnego.

Teraz podłączamy odpowiedni programator pod port szeregowy, ja wykorzystałem Multiprog Plus (by Epsilon v. 2.12) prezentujący się tak:

Polecam także programator JGPAP v1.0 Phoenix/AVR/PIC - szczegóły jego budowy poznasz na stronie autora ...

Gdy już problem z podłączeniem programatora mamy z głowy (oczywiście nie zapominamy o włożeniu karty FunCard do złącza ISO) przechodzimy do właściwej części programowania. Klikamy na przycisk "Wczytaj Plik" -> "Wczytaj FLASH" i wybieramy właściwy plik:

Te same operacje wykonujemy dla "EEPROM ext" oraz dla "EEPROM int" (jeśli jest oczywiście wymagany). W zakładkach "FLASH" i "EEPROM ext" powinniśmy zobaczyć zawartość wczytanych przed chwilą plików.

Teraz  klikamy na przycisk "Programuj" -> "Programuj FULL" (bo interesuje nas zaprogramowanie karty w całości):

Zobaczymy teraz okienko z informacją na temat ustawienia programatora w tryb FUN > Ładowanie Loadera. W programatorze Multiprog Plus (by Epsilon v. 2.12) jest to pozycja przełącznika oznaczona jako AVR.

Ustawiamy wszystko jak należy i wciskamy OK. Program przystępuje do wgrywania loadera, w okienku informacyjnym widzimy następujące komunikaty:

ATMEL SPI ON: TX[00] -> ACK = 53
ATMEL Kasuj : START
ATMEL Kasuj : OK
ATMEL SPI ON: TX[00] -> ACK = 53
ATMEL SIG: 01 93 1E
ATMEL Wgrywam Loadera : START
ATMEL Wgrywam Loadera : OK
ATMEL SPI OFF

Podczas programowania przez cały czas widzimy postęp pracy:

Gdy loader zostanie wgrany do Atmela - zobaczymy okienko z informacją na temat ustawienia programatora w tryb Phoenix > Ładowanie EEPROM ext. W programatorze Multiprog Plus (by Epsilon v. 2.12) jest to pozycja przełącznika oznaczona jako Phoenix/Sm.

Ustawiamy wszystko według zaleceń i wciskamy OK. Program przystępuje do wgrywania zawartości ext. eeproma, w okienku informacyjnym widzimy następujące komunikaty:

ATMEL Programuj EEPROM ext : START
ATMEL Programuj EEPROM ext : OK

Zawartości ext. eeproma została właśnie wgrana a program wyświetli kolejne okienko, tym razem z informacją na temat ustawienia programatora w tryb FUN > Ładowanie FLASH/EEPROM int. W programatorze Multiprog Plus (by Epsilon v. 2.12) jest to pozycja przełącznika oznaczona jako AVR.

Ustawiamy wszystko jak należy i wciskamy OK. Program przystępuje do wgrywania zawartości flasha i int. eeproma do układu AT90S8515, w okienku informacyjnym widzimy następujące komunikaty:

ATMEL SPI ON: TX[00] -> ACK = 53
ATMEL SIG: 01 93 1E
ATMEL Kasuj : START
ATMEL Kasuj : OK
ATMEL SPI ON: TX[00] -> ACK = 53
ATMEL SIG: 01 93 1E
ATMEL Programuj EEPROM int : START
ATMEL Programuj EEPROM int : OK
ATMEL Programuj EEPROM int : Czas prog. 00:00:05
ATMEL Programuj FLASH : LEN[0DCB]
ATMEL Programuj FLASH : OK
ATMEL Programuj FLASH : Czas prog. 00:01:05
ATMEL Weryfikacja EEPROM int : START
ATMEL Weryfikacja EEPROM int : OK
ATMEL Weryfikacja EEPROM int : Dane są identyczne
ATMEL Weryfikacja FLASH : START
ATMEL Weryfikacja : OK
ATMEL Weryfikacja FLASH : Dane są identyczne
ATMEL Ustawiam Lock Bits : START
ATMEL Ustawiam Lock Bits : OK
ATMEL SPI OFF

I to już koniec - dodatkowo według naszego życzenia została tu wykonana weryfikacja zawartości  układu AT90S8515.

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2002

Wróć