Edycja ext. eeprom-a w programie Pic BIN editor

 

            W poniższym dokumencie opiszę poszczególne kroki potrzebne do edycji ext. eeproma karty FunCard na przykładzie softu FunSeca 5(4) in 1 ( alpha 4) w programie Pic BIN editor. Do edycji eeproma zewnętrznego polecam szczególnie używać Pic Bin Editora, gdyż tu najszybciej pojawiają się definicje obsługi nowego softu - w naszym przypadku będziemy potrzebowali definicji: picbined.INI.seca_xin1 (zawartej już w nowej wersji Pic Bin Editora).

Po uruchomieniu (picbined.exe) program prezentuje się podobnie jak na poniższym zdjęciu:

Tak jak to widać na powyższym zdjęciu w górnym rogu klikamy na przycisk Enable (zmieni się jego nazwa na Disable ...) - daje nam to możliwość wyboru potrzebnych opcji. Obok tego przycisku z rozwijalnej listy wybieramy: seca_xin1 - tak jak to widać na poniższym rys. 

Następnie obok możemy zaznaczyć opcje: Auto detect ->  ...
Teraz otwieramy plik z zawartością eeproma: wchodzimy do menu File -> Open ...

    

Z okienka Otwórz wybieram nasz plik z zawartością ext. eeprom-a (plik zazwyczaj ma w nazwie człon *ext* ...)

Teraz w zależności jaki system kodowanie chcemy wyedytować wybieramy odpowiednią opcję z zakładki Working Mode: - z rozwijalnej listy wybieramy interesujący nas system kodowania. Dla przykładu wyedytujemy klucze Pol**tu:


Wybieramy FunSec@ 5in1 alpha 4: Nagravision - będziemy tu także mogli edytować innych providerów nadających programy w systemie Nagravision
Potwierdzamy wybór klikając na Tak:

Następnie klikamy na zakładkę Keys (lub Providers) i w w okienku obok wybieramy providera - w naszym przypadku POL*AT:

W pola Key 00 i Key 01 wpisujemy nowe klucze. Dla tego konkretnego przypadku te same klucze wpisujesz dla providera POL*AT 2 - obie pozycje różnią sie tylko parametrem: "ECM len-1" - w jednym przypadku jest równy 29 a w drugim = 31.
W podobny sposób postępujmy w przypadku innych sys. kodowania (edytujemy wpisy poszczególnych providerów - odpowiednie pola z kluczami ...). 

Nadszedł czas zapisania efektów naszej pracy: File -> Save As (lub Save). Gotowy plik hex zapisujesz do ext. eeproma, możesz to zrobić na kilka sposobów które opisałem już na stronie - np. programem FunProm.

Oczywiście w pliku który będziesz poddawał edycji może nie być wszystkich providerów - wtedy musisz sobie samemu ich dopisać (bądź to zastępując inny wpis, bądź to dopisując na pustej pozycji) - jednak w Internecie na pewno znajdziesz plik z kompletem providerów.

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2002

Wróć