Nowe szlaki turystyczne w Gminie Konopiska

 

               

Wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych na terenie gminy Konopiska jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Poniżej przedstawiono zobrazowanie tras pieszych i szlaków rowerowych w Gminie Konopiska.
W podkładzie wykorzystano mapę "Na zachód od Częstochowy".

Nr. 1
 Trasa - "Przez leśne dukty"
 

 Pobierz mapę
 Pobierz ślad GPS (plik *.gpx)
 

 

 

Nr. 2
 Trasa -"Śladem kopalni rud żelaza"
 

 Pobierz mapę
 Pobierz ślad GPS  (plik *.gpx)
 

 

 

Nr. 3
 Trasa - "Bagna i torfowiska - Korzonek - Leśniaki"
 

 Pobierz mapę
 
 

 
 

 

Nr. 4
 Trasa - "Stawy w Pile"
 

 Pobierz mapę
 
 

 
 

Nr. 5
 Trasa - "Góra Rększowska"
 

 Pobierz mapę
 
 

 


 


 

Nr. 6
 Trasa - "Pole golfowe"
 

 Pobierz mapę
 
 

 

 

 

Wróć