Opis programowania ATMega128 programatorem FUN/Phoenix (bez ext. eeproma - bez pamięci zewnętrznej)

Opis powstał na podstawie opracowania podesłanego przez mitek [www.Tv.Sat.prv.Pl]

Potrzebny sprzęt:
1. Programator FunProg/Phoenix z zasilaczem (lub bez - zależy od "lokalnych" warunków ...).
2. Karta BlackCard ATMega128.

Potrzebne oprogramowanie:
1. I2C Programmer v1.2b4 .
2. Wsad do karty BlackCard (np. BlackCard_07_12_2002_by_Lamerek).
 

Postępowanie:
1. Podłączamy programator kablem równoległym do komputera.
2. Ustawiamy zworki według poniższego rysunku (nietypowe położenie zworek wynika z tego że często napięcie z portu LPT nie jest wystarczająco duże by karta mogła się poprawnie zaprogramować).


Jeśli używamy innego programatora typu FunProg i potrzebne okaże się dodanie zew. zasilania to można skorzystać z opisu tej czynności umieszczonej na stronie: [Złożenie i uruchomienie karty FunCard] i wykorzystać przykładowe schematy programatorów z dodanym zew zasilaczem: [Programator - schematy, projekty do programatorów.]


3. Ustawiamy zworki na karcie i łączymy odpowiednie punkty (potrzebne do poprawnej pracy tego softu) według rysunku poniżej i wkładamy kartę do slotu ISO programatora.

Dla BlackCard v1 :

zwarta zworka:
- FUN 1-2
- L2


Dla BlackCard v1.1 :

Można też tak:

zwarta zworka:
- FUN 1-2
- RESET standard 2-3
- TAKT ext (kwarc) 2-3


4. Podłączamy zasilanie do programatora.

5. Uruchamiamy program I2C Programem i klikamy na przycisk IDENTIFY MICROPROCESSOR?
Tak by uzyskać powyżej tekst „Procesor Type: ATmega128 (128kb flash)"

6. Teraz zajmiemy się Lock Bits i Fuse Bits - klikając na przyciski „Read Lock Bits” i „Read Fuse Bits” po wciśnięciu tych przycisków zobaczymy ustawienia tych właśnie bitów. Jeśli są one ustawione tak samo jak na rysunku powyżej nic nie zmieniamy jeśli nie to musimy je zmienić.

7. Zaznacz wszystkie bity tak ja na rysunku i kliknij kolejno "Program Lock Bits" i "Program Fuse Bits" po tej operacji wyświetli się okno potwierdzające zmianę ustawień tych właśnie bitów. Dla pewności ponownie wykonaj podpunkt 6.

8. Teraz programowanie: klikamy na przycisk "Program Flash", w otwartym oknie dialogowym odszukujemy plik nam potrzebny (zgodny z częstotliwością kwarcu jaki jest na karcie zainstalowany ... ) i klikamy Otwórz. Teraz trochę czekamy aż program załaduje wsad. Jeśli już to się stanie klikamy przycisk "Program internal eeprom" i wybieramy interesujący nas plik podobnie jak wcześniej.

9. Jeśli wszystko już się załadowało możemy sprawdzić czy wszystko poszło pomyślnie klikając "Verify Flash" i ponownie wybierając plik wysłany do Flesza. Jeśli już to zrobiliśmy program porównuje plik w karcie z tym na dysku. (podobną weryfikacje wykonaj z plikiem internal eeprom).

10.Jeśli weryfikacja nie wypadła pomyślnie ponownie załaduj plik do karty i sprawdź.

Uwaga:

1.Stosuj tylko i wyłącznie oprogramowanie zgodne z twoim rezonatorem kwarcowym, ponieważ w innym wypadku program w karcie nie będzie pracował poprawnie.
2. Nie zmieniaj ustawień bitów Lock Bits i Fuse Bits, jeśli nie znasz ich przeznaczenia.

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2002

Wróć